Тел: +38975383796 Е-пошта [email protected]

27.8 C
Skopje
Thursday, July 18, 2024

More
  домаАгро советиКако да се заштитат површинските и подземните води од загадување од сточарското...

  Како да се заштитат површинските и подземните води од загадување од сточарското производство

  petel baner

  Загадување од сточарското производство може да се намали со правилно складирање и рационална примена на ѓубриво.

  Во услови на интензивирање на земјоделското производство, сведоци сме на зголемена употреба на ѓубрива (минерални и органски). Со цел да се постигнат највисоки можни приноси, на нерационален начин се користат големи количини ѓубрива.

  Заштита на површинските и подземните води од загадување од сточарското производство

  Нега и складирање на ѓубриво

  Докажано е дека зголемената употреба на минерални ѓубрива од различни формулации, проследена со ѓубриво и пепел произведени на фармите, се главните фактори за зголемување на содржината на нитрати и нитрити во водата. Покрај тоа, се јавува и загадување на водата со фосфати и калиумови соли. Проблемите се мултиплицираат со несоодветна грижа и складирање на ѓубрето. Исцедокот од ѓубриво содржи висока концентрација на хранливи материи (N, P, K) и високо ниво на органска материја.

  Доколку се користи несоодветно и во нерационални количини, нанесеното ѓубриво ќе се акумулира во почвата. Нитратите ќе се трансформираат во нитратен азот, кој е лесно подвижен и лесно допира до подземните води. Од друга страна, фосфорот, органската материја и амонијакниот азот обично се врзуваат во површинскиот слој на почвата. Така лесно допираат до површинските водотеци со честички од почвата.

  Во повеќето случаеви, необезбедените складишта за ѓубриво често се блиску до домашните или селските зафати за вода од кои домаќинствата се снабдуваат со вода за пиење. 

  Проблемот има поширока димензија бидејќи станува збор за ткн. еутрофикација (раст на алги) на реки, езера и мориња.

  Важно е да се напомене дека нерационалната употреба ја намалува економската вредност на ѓубривото, а со тоа земјоделските производители губат пари. Сепак, ѓубривото е вреден ресурс. Со внесување на органски ѓубрива во почвата се внесуваат корисни микроорганизми и истовремено се активира нивната работа. Преку разградувањето, внесената органска материја делумно се минерализира, но од производите на распаѓање се синтетизираат нови високомолекуларни органски соединенија – хумична материја.

  agrounik

  Интензивното сточарско производство и ѓубриво претставуваат значаен извор на јаглерод диоксид, метан и други гасови со ефект на стаклена градина.

  Објектите за измет од животинско потекло се користат за складирање на животински измет и можат да бидат: депонии, јами за сол, лагуни и седиментни басени.

   Објектот за складирање на животински измет треба да биде изграден од материјал непропустлив за вода, на начин што спречува излевање, миење или истекување на ѓубриво во животната средина, како и загадување на подземните и површинските води и ќе биде изграден на најмалку:

  Prostor za reklama na zemjodelie.mk
  • 20 m оддалеченост од надворешниот раб на езерското корито или друга стоечка вода
  • 3 m растојание од надворешниот раб на коритото на водотекот со ширина на креветот од 5 m или повеќе;
  • 10 m оддалеченост од надворешниот раб на коритото на водотекот, на коси терени покрај водотеците со наклон поголем од 10%.

  Објектот за складирање на животински измет со својот капацитет треба да обезбеди собирање на ѓубрето во период од шест месеци. Капацитетот на објектот за складирање на животински измет се одредува според видот на домашното животно и видот на арското ѓубре за период од шест месеци во м3.

  За повеќе корисни стории посетете ја рубриката Агро совети, како и нашите социјални мрежи FacebookViber и Telegram.

  Доколку нешто продавате или купувате посетете го огласникот WWW.PETEL.MK

  tigar.mk baner
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img