Тел: +38975383796 Е-пошта info@zemjodelie.mk

21.8 C
Skopje
Tuesday, April 16, 2024

More
  домаАгро ВестиЦЕНОВНИК за отстрел на дивеч

  ЦЕНОВНИК за отстрел на дивеч

  petel baner

  ЦЕНОВНИК за отстрел на дивечза застрел, користење на дивечот и негови делови и услуги во ловиштата на ЈП “Македонски шуми” – Скопје

  I.  ОПШТИ УСЛОВИ

  Вид на услугаЕур
  Пансион50
  Полупансион40
  Ноќевање со појадок30
  Дозвола за лов, дневно35
  Водич, дневно20
  Терач (хајкач) на дивеч, дневно15
  Користење на теренско возило за 1 км.1,5
  Користење на трактор за 1 час15
  Користење на коњ, дневно15
  Користење на ловечко куче, дневно10
  Користење сопствено ловечко куче (обука), дневно10
  Изнајмување на оружје, дневно20
  Куршум2,5
  Обработка на трофеј и трофеен лист30
  Ветеринарен сертификат20
  Снимање на ловиштето со камера, со водич, дневно30
  Aсистенција на граничен премин (Аеродром Александар Велики) итрансфер до ловиште, во еден правец, по возило  150
  Преведувач, дневно50
  Сезонска дозвола за ловење на дивеч во отворени ловишта50

  Цените на услугите кои не се опфатени со овој ценовник се утврдуват на лице место.

  Ловењето, односно застрелот на дивечот се врши со ловечка пушка и со ловен карабин.

  Застрел на крупен дивеч се врши само со ловен карабин освен дивата свиња која може да се лови и со ловечка пушка со употреба на кугла или кугли.

  Пред почетокот на ловот задолжително се проверува нишанот на оружјето со кое ќе се врши застрелот.

  Засрел на крупен дивеч се врши само со одобрение на водичот.

  Самоволно извршен застрел се наплатува двапати поскапо од цената утврдена со овој ценовник.

  За ранет непронајден дивеч се наплаќа 50%од цената на проценетата вредност. Во цените е пресметан ДДВ.

  II.  КРУПЕН ДИВЕЧ ПОД ЗАШТИТА

  1. Обичен елен (Cervus elaphus L.)

  време дозволено за лов обичен елен од 01.09. до 31.01.

  еленка – кошута од 01.11. до 31.12.

  младенчиња – едногодишни и двегодишни од обичен елен од 01.11. до 31.12.

  поени еур
  оддо  
   170 450
  170,1189,99секој поен по30
  190 поени 1.050
  190,1199,99секој поен по40
  200 поени 1.450
  200,1209,99секој поен по80
  210 поени 2.250
  210,1219,99секој поен по250
  220 поени 4.750
  220,1229,99секој поен по400
  230 поени 8.750
  230,1и повеќесекој поен по500
   еур
  Застрел на еленка – кошута100
  Застрел на шилаш100
  Застрел на младенчe50
  Месо (со кожа, без утроба, папци и глава)/кг.5

  – За ранет непронајден дивеч се наплаќа 50%од цената на проценетата вредност.

  • Самоволно извршен застрел на дивеч се наплаќа двапати поскапо од ценовникот.
  • Во цената е пресметан ДДВ.

  2.  Елен лопатар (Dama dama L.)

  време дозволено за лов елен лопатар од 16.09. до 31.01.

  кошута еленка лопатар од 01.11. до 31.12.

  младенчиња – едногодишни и двегодишни од елен лопатар од 01.11. до 31.12.

  поени еур
  оддо  
   160 250
  160,1169,99секој поен по10
  170 поени 350
  170,1174,99секој поен по20
  175 поени 450
  175,1179,99секој поен по60
  180 поени 750
  180,1и повеќесекој поен по120
   еур
  Застрел на кошута еленка лопатар50
  Застрел на шилаш50
  Застрел на младенчe50
  Месо (со кожа, без утроба,папци и глава) / кгр.4
  • За ранет непронајден дивеч се наплаќа 50%од цената на проценетата вредност.
  • Самоволно извршен застрел на дивеч се наплаќа двапати поскапо од ценовникот.
  • Во цената е пресметан ДДВ.

  3.  Срна (Capreolus capreolus L.)

  време дозволено за лов срнак од 01.05. до 30.09.

  срна од 01.10. до 31.01.

  младенчиња – едногодишни и двегодишни од срна од 01.10. до 31.01.

  поени еур
  оддо  
   60 50
  60,165 60
  65,170 78
  70,175 100
  75,180 118
  80,185 135
  85,190 153
  90,195 165
  95,1100 195
  100,1105 235
  105,1110 275
  110,1115 318
  115,1120 435
  120,1129,99секој поен по45
  130 поени 885
  130,1и повеќесекој поен по50
   еур
  Застрел на срна50
  Застрел на младенчe40
  Месо (со кожа, без утроба, папци и глава)/кг.4
  • За ранет непронајден дивеч се наплаќа 50%од цената на проценетата вредност.
  • Самоволно извршен застрел на дивеч се наплаќа двапати поскапо од ценовникот.
  • Во цената е пресметан ДДВ.

  4.   Муфлон (Ovis musimon Schreb.)

  време дозволено за лов муфлон машки од 16.09 до 31.01

  муфлон женски од 01.10 до 31.01

  младенчиња-едногодишни и двегодишни од муфлон од 01.10 до 31.01

  поени еур
  оддо  
   150 200
  150,1155 250
  155,1160 300
  160,1165 400
  165,1170 450
  170,1175 500
  175,1180 650
  180,1185 800
  185,1и повеќесекој поен по100
   еур
  Застрел на муфлон женски100
  Застрел на младенчe50
  Месо (со кожа, без утроба, папци и глава)/кг.4
  • За ранет непронајден дивеч се наплаќа 50%од цената на проценетата вредност.
  • Самоволно извршен застрел на дивеч се наплаќа двапати поскапо од ценовникот.
  • Во цената е пресметан ДДВ.

  5.  Дивокоза (Rupicapra rupicapra L.)

  време дозволено за лов дивојарец од 01.08. до 31.12.

  дивокоза од 01.10. до 31.12.

  младенчиња – едногодишни и двегодишни од дивокоза од 01.10. до 31.12.

  Дивојарец
  поенимедалеур
  оддо  
   99,9 900
  100104,9Бронзен медал1.200
  105109,9Сребрен медал1.400
  110114,9Златен медал1.800
  115 поени и повеќесекој поен по100
  Дивокоза
  поенимедалеур
  оддо  
   94,9 900
  9599,9Бронзен медал1.200
  100104,9Сребрен медал1.400
  105109,9Златен медал1.800
  110 поени и повеќесекој поен по100
   еур
  Месо (со кожа, без утроба, папци и глава)/кг.5
  • За ранет непронајден дивеч се наплаќа 50%од цената на проценетата вредност.
  • Самоволно извршен застрел на дивеч се наплаќа двапати поскапо од ценовникот.
  • Во цената е пресметан ДДВ.

  6.                                                                                               Дива свиња (Sus scrofa L.)

  време дозволено за лов од 01.10. до 31.01.

  Поединечен лов на дива свиња
  должина на забите во см.еурцена за 1 мм. должина во еур
  до 11,99200+ 5
  12,00 – 13,99300+ 7,5
  14,00 – 15,99450+ 12,5
  16,00 – 17,99700+ 20
  18,00 – 19,991.100+ 25
  20,00 – 21,991.600+ 50
   еур
  Застрел на прасе до 30 кг.50
  Застрел на прасе од 30 до 50 кг.70
  Застрел на дива свиња над 50 кг.100
  Месо (со кожа, без утроба, папци и глава)/кгр.4
  Месо кое му припаѓа на ловецот со дневна и сезонска дозвола за лов во отворените ловишта (согласно член 8 од Правилникот за организирање на застрел и користење на дивечот и неговите делови)/кг.    1
  Групен лов на дива свиња со хајка (група од 5 до 10 ловци)
  број на застрелани грлацена во евра по ловец/дневно
  од 1 до 375
  од 4 до 6150
  од 7 до 10200
  Во цената е вклучено дневна дозвола за лов и организација на ловот (хајка)
  • За ранет непронајден дивеч се наплаќа 50%од цената на проценетата вредност.
  • Самоволно извршен застрел на дивеч се наплаќа двапати поскапо од ценовникот.
  • Во цената е пресметан ДДВ.

  7.  Мечка (Ursus arctos L.)

  трајно забранета за лов

  лов со специјална дозвола од 01.10. до 31.12.

  поениеур
  оддо 
   2502.500
  2502754.000
  2753005.000
  300и повеќе, секој поен по50
  • За ранет непронајден дивеч се наплаќа 50%од цената на проценетата вредност.
  • Самоволно извршен застрел на дивеч се наплаќа двапати поскапо од ценовникот.
  • Во цената е пресметан ДДВ.

  III.                                                                                       СИТЕН ДИВЕЧ ПОД ЗАШТИТА

  време дозволено за лов од 11.10. до 14.12.

  вид на ситен дивечеур
  Зајак (Lepus europaeus Pall.)35
  Полска еребица (Perdix perdix L.)25
  Еребица камењарка (Alectoris greaca Meisner.)50

  време дозволено за лов од 01.10. до 31.12.

  вид на ситен дивечеур
  Фазан (Phasianus sp.)13

  време дозволено за лов од 01.08. до 31.03.

  Agrobot
  вид на ситен дивечеур
  Грлица (Streptopelia turtur L.)5
  Белочелна гуска (Anser albifrons Scop.) Гуска глоговница (Anser fabalis Latham.)20
  Потполошка-препелица (Coturnix coturnix L.)5
  Шумска шљука (Scolopax rusticola L.) Ридска или барска шљука (Gallinago gallinago L.)  15
  Дива пајка или пајка глуварка (Anas platyrhynchos L.) Берија или крѓа (Anas crecca L.) Пајка пупчаница (Anas querquvedula L.) Пајка-ластарка или калкурук (Anas acuta L.) Црвеноглава њорка или алмабаш (Aythya ferina L.) Цуцулеста њорка (Aythya fuligula L.)    15
  Гулаб-гривнеж (Columba palumbus L.) Гулаб-дупкар (Columba öenas L.) Див гулаб или гулаб пештерник (Columba livia Gm.)  5
  Лов на миграциски птици за група до 3 ловци (во цената е вклучено неограничен застрел, дневна дозвола за лов и водич)120 еур по ловец, дневно

  IV.  КРУПЕН ДИВЕЧ БЕЗ ЗАШТИТА

  вид на дивечеур
  Волк (Canis lupus L.)1.000
  Лисица (Vulpes vulpes L.)50
  • ЖИВ ДИВЕЧ
  вид на дивечеур
  Дива свиња (Sus scrofa L.)
  Прасе (машки и женски) од 6 до 12 месеци120
  Прасе (машки и женски) од 1 до 2 години200
  Маторица од 2 и повеќе години400
  Нерез од 3 и повеќе години500
  Срна (Capreolus capreolus L.)
  Младенчиња од срна до 1 година (машки и женски)150
  Младенчиња од срна над 1 година женски300
  Младенчиња од срна над 1 година машки400
  Елен лопатар (Dama dama L.)
  Младенчиња од елен лопатар до 1 година (машки и женски)200
  Младенчиња од елен лопатар од 1 до 2 години (машки и женски)300
  Елен лопатар од 2 до 3 години (машки и женски)400
  вид на дивечденари
  Фазан (Phasianus spp.)
  Фазански пилиња од 6 до 8 недели250,00
  Фазани стари 3 месеци380,00
  Фазани за лов530,00

  Наплатата се извршува во денарска против вредност според курсот на Народна банка на Република Македонија на денот на организираниот лов.

  Во цените е пресметан ДДВ.

  Prostor za reklama na zemjodelie.mk

  ЦЕНОВНИК за отстрел на дивеч па кој сака да лови и има пари еве ова се цените.

  Придружете се на нашата заедница на ВиберТелеграмФејсбук бидете дел од најголемето земјоделско семејство во кое сте секогаш добредојдени.

  Доколку нешто продавате или купувате посетете го огласникот WWW.PETEL.MK

  tigar.mk baner
  spot_img
  МОЖЕ БИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА...
  МОЖЕ БИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА...
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img