Тел: +38975383796 Е-пошта [email protected]

11.8 C
Skopje
Thursday, May 16, 2024

More
  домаАгро ВестиОдгледување камилица

  Одгледување камилица

  petel baner

  Одгледување камилица – Инвестициите во семе за камлицата и обработување на површината не се големи, единствено нешто што би било добро да се вложи на почеток е секој земјоделец да има своја машина за сушење и берење. Но, со површина од околу 10 хектари, тие ќе се вратат за една година.

  Затоа, камилицата е многу ветувачка култура. Во просек по хектар се сушат околу 800 килограми премиум камилица.

  Најпребирлива работа е камилицата да се бере на време, што е период од околу 20 дена, во спротивно камилицата почнува да паѓа, а за да биде најквалитетна треба да се обработи во машина за сушење најдоцна до два часа по бербата.

  Камилицата ‘рти и расте на 6 °C, додека најдобра температура за раст и развој е 20 – 25 °C.

  Камилицата не бара посебни предкултури
  Генерално не е чуствителна на ниски температури, но поради зимата без снежна покривка, доколку се појави „мраз“, родот може да пропадне, кога растението ќе се истурка од земјата и ќе се уништи поради издигнувањето на почвата.

  Камилицата не бара посебни предкултури. Може да се сее на иста површина, но обавезна е меѓукултура.
  Камилицата е едногодишно тревно растение кое расте помеѓу 30 – 60 cm. Висината на растението најмногу зависи од плодноста на почвата. Во почвите со помала плодност растението е пониско, додека кај почвите со поголема плодност растението е повисоко. Покрај квалитетот на почвата, на висината на растот влијаат и агротехниката, ѓубрењето и распоредот на растенијата при сеидба.

  Коренот од камилица е чаталест, но генерално не продира длабоко во почвата, што зависи од влагата и затоа растението камилица на почви со послаби карактеристики (песочни почви) е помалку отпорно на суша.

  Стеблото на камилицата е разгрането, листовите се светло зелени и голи без влакна. Цветот има пријатен мирис и ароматичен вкус. Главното цветање на камилицата посеана во есен е во месец мај, но може да цвета и во текот на летото.

  Содржината на есенцијалното масло е прилично нерамномерна камилицата содржи 0,2 – 1% есенцијално масло. Камилицата може да се одгледува на сите видови почви, но главно се одгледува на почви со помала плодност и квалитет – песочни почви.

  На побогатите почви има поинтензивен раст па затоа не се препорачува одгледување камилица на такви почви. Побогатите почви исто така можат да предизвикаат нерамномерно и подоцна зреење и отежната берба.

  Почвата за одгледување камилица треба да се подготви во текот на летото, а најдоцна до почетокот на есента, односно до септември. Почвата се ора до длабочина од 25 см, додека најголемо внимание треба да се посвети на уништувањето на плевелот со мотика пред сеидбата.

  По предсеидбената подготовка на почвата потребно е убаво да се исфризира почвата, бидејќи семките ртат само ако се на светло и на рамна и тврда површина. Камилицата бара многу малку хранливи материи.

  Камилицата се сее наесен

  Камилицата одлично ја поднесува сушата, но површината секогаш треба да биде влажна за добро да никне.

  Важно е да се нагласи дека самото одгледување на камилица не е едноставен процес, бара многу време и труд. Со оглед на тоа дека камилицата е многу чувствително растение, мора да се внимава да не се оштетат ливчињата при бербата.

  Цветаат кон крајот на пролетта, поточно во мај и јуни , кога е и идеално време за нивно берење.

  Цветовите може да се собираат до август, но сепак се препорачува тоа да се направи пред почетокот на летото. Имено, тогаш камилицата е најбогата со лековити материи. По берењето, камилицата треба да се исуши на засенчено и воздушно место, во херметички затворени садови.

  Камилицата се сее наесен (септември е оптимален период на сеидба), но во исклучителни случаи може да се сее и на пролет.

  При пролетната сеидба приносот може да биде помал за 30%, но поголема е можноста за пропаѓање на посевот поради плевелот. Во есен и со соодветна влажност на почвата, семето од камилица ‘ртат 8 – 10 дена по сеидбата.

  Младите растенија се зајакнуваат до зима и добро презимуваат, а интензивниот развој на растенијата започнува во рана пролет. Сеидбата се врши со семенски дупчалки на претходно валани почва.

  При сеидбата најважно е семето да остане на површината на почвата бидејќи е ситно и никнува само на светлина. Доколку не очекуваме дожд по сеидбата, потребно е да се изврши уште едно валање со мазен валјак, овојпат да се притисне семето во почвата за да се постигне подобар контакт со почвата и влагата во почвата.

  За 1 ха, потребни ви се 3 кг 90% чисто семе или 15 – 20 кг/ха смеса од семиња произведени со размножување (мешавина од семки од камилица и пулвис од соодветната сорта).
  Камилицата има густа структура и природно ги потиснува повеќето плевели, па доколку се следат агротехничките мерки и временските услови се нормални за растечката клима, не треба да има голема појава на плевел во културата на камилицата.

  Камилицата нема економски значајни штетници или болести, единствениот инсект што се појавува кај камилицата во поголем број е рударот на стеблото и цветот ( Napomyza lateralis ), но не и штети на камилицата.

  Бербата на камилица започнува на почетокот на мај и се врши со помош на берач на камилица или модифициран жетвар за жито.

  Принципот на работа на собирачот на камилица – роторот за отстранување на цветот го отстранува врвот на растението со цвеќиња. Бербата започнува кога 60-70% од главите на растението се физиолошки зрели, односно кога ливчињата се во хоризонтална положба.

  Бербата обично започнува во зори и трае додека не се загрее, бидејќи камилицата што се бере подоцна лесно се загрева, што ги зголемува загубите. Можно е да се бере рачно, со помош на специјално направени чешли, но во денешно време се повеќе се користат машини за берба.

  Најчесто станува збор за адаптирани комбајни или берачи кои се специјално направени за оваа пригода, а претставуваат поевтина варијанта на берба.

  Квалитетот зависи од пропорцијата на првокласни цвеќиња

  Квалитетот и во крајна линија цената на камилицата силно зависат од уделот на првокласните цветови (со стебленце до 1 cm) во собраната маса, а нивното учество обично се движи од 30 – 50%.

  Во лоши климатски услови на раст и развој растението камилица не се развива добро, не развива оптимален број на растенија по единица површина, но и развиените растенија не создаваат доволен број на цветни стебленца, така што квалитетот на самата култура и, следствено, жетвата, не даваат задоволителни резултати.

  За време на берењето, цветот од камилица има тенденција да се одвои, што бара линии кои овозможуваат одвојување дури и по сушењето.

  Раздвојувањето треба да се направи внимателно за да не се скршат цветот и листот и да се одвојат сите нечистотии. Тоа е можно со комбинација на вибрирачки сита и сепарација во циклони.

  Се применува и плутање на честички во воздушниот тек, а со промена на брзината се одвојува цветот од стеблото. Со повторување на овие операции се постигнува задоволителен квалитет.

  Сепараторот ја дели камилицата на две фракции: првата фракција се цветови од камилица со стебла долги до 50 mm, а втората фракција се стебла подолги од 50 mm, мали количини цветови и примеси.

  Оваа обработка во сурова состојба ги намалува трошоците за сушење и ја зголемува вкупната вредност на собраната растителна маса. Камилицата која е извадена од теренот се суши во термо сушари .

  При сушењето камилицата не се врти за да не се дроби. Камилицата се суши во сушари на температура од 30-35 °C. На повисока температура се суши побрзо, но значително ја губи бојата, содржината на есенцијално масло и комерцијалната вредност.

  Времето на сушење зависи од температурата на просторијата каде што се суши камилицата, како и од дебелината на слојот од камилица.

  Природното сушење може да трае од 7 до 10 дена. Односот на сушење, т.е. односот на свежа камилица и сува, може да биде различен и се движи од 4:1 до 6:1. Кај нас експертите го прифатија соодносот од 6 кг свежи цветни глави на 1 кг суви.

  Добро исушената камилица се пакува во кутии обложени со хартија одвнатре. Вака спакуваната камилица се чува на суво и ладно место. Старата камилица ја губи природната боја, карактеристичниот мирис, се распаѓа и се подложува на процес на расипување.
  За да се постигнат најдобри резултати во одгледувањето на камилицата, веднаш по бербата потребно е да се користат сушари за сушење, бидејќи собраната маса камилица мора да почне да се суши во сушилници во рок од два часа за да се избегне осипување на масата на камилицата што ги нарушува неговите квалитативни карактеристики (боја, вкус, мирис и содржина на есенцијално масло).

  Најчесто се користат подни сушари кои се погодни за сушење на речиси сите видови лековити растенија и земјоделски култури. Температурата на сушење не смее да надмине 55 °C во првите неколку часа од процесот на сушење за да не се изгубат есенцијалните масла, а подоцна се спушта на 40 – 45 °C до крајот на процесот, кој трае од 18 до 45 часа. По сушењето, камилицата се пакува во картонски кутии и се чува во магацини, на суво и ладно место до времето на обработка.

  Одгледување на цвет, пулвис и есенцијално масло

  Камилицата може да се исуши и на сонце, т.е кога ќе се исече и остави на поле или однесена на пистите, но во овој случај ги губи своите квалитативни својства (боја, мирис, есенцијални масла), остварува пониска продажна цена и може да се користи само во индустрии каде што клиентот не доаѓа и да го види и избере производот. Просечниот принос на суви цветови од камилица е 700 kg/ha, а со обработка на оваа маса на линии за преработка на цветови од камилица се добиваат 200 – 300 kg првокласни цветови (со стебло до 1 cm долго) и 400 – 500 kg пулвис.

  Под поимот пулвис го подразбираме остатокот од масата од камилица при обработката: главите, ливчињата, пестиците и дел од стеблата, што се користи за производство на филтер кесички чај.

  Камилицата се одгледува поради нејзините цвеќиња, пулвис и есенцијално масло. Цветот се користи во медицината како антиинфламаторно средство за кожата и мукозните мембрани и за третман на изгореници и рани, пулвис во производството на чај и екстракти, додека есенцијалното масло се користи во медицината, фармацијата, козметиката и хемикалиите. индустријата.

  Од камилицата најмногу се користи цветот. Првиот уред во преработката на свежата камилица е сепараторот, кој го збогатува растителниот материјал со цветот. Мешавината од цвеќе и жетва треба да се чува под настрешница или во затворен простор, расфрлана во слој со дебелина до 30 см.

  Вибрациите со помош на ексцентрикот ја придвижуваат зелената маса, а чистите глави од камилица се одвојуваат на соодветните сита, односно глави од прва класа, втора класа со стебленце до 5 cm и трета класа глави камилица, со стебленце подолго од 5 cm. За 24 часа со внимателно рачно ракување, може да се издвојат 13-15 t маса. Првата и втората класа цветови од камилица се сушат, третата се собира во контејнери и се носи на дестилација на есенцијално масло. Сушењето се врши посебно, по класа во континуирани сушари. Целата маса се суши на 5-7% влага.

  Во производството на лековити и ароматични билки мора да имате реални очекувања . Подготвеноста да се вложи многу труд и напорна работа без одлични резултати уште од самиот почеток е клучна за производство на ваков вид на работи.

  Меѓутоа, ако имате визија и истраете во овој бизнис, би можеле пристојно да живеете од вашата работа. Балканските производители се соочуваат и со проблемот на недоволната регионализација на земјоделското производство и недоволната едукација на соседните производители за употреба на производи за заштита на растенијата, што влијае на можноста за производство на еколошки сертифициран производ и го отежнува неговото пласирање на многу баран пазар.

  Пласманот на производите во големите трговски ланци создава дополнителен проблем за малите производители бидејќи немаат доволни количини камилица.

  Agrobot

  Имено, позиционирањето на нивните полици е прескапо за малите производители, а за големите синџири, вклучително и специјализираните за еколошки производи, поевтини се увозните производи кои сочинуваат најмалку 90 отсто од нивната понуда. Затоа малите домашни производители се фокусираат на продажба на домашни препродавачи или мали продавници и свои соседи и ја гледаат својата можност да ги продаваат и промовираат своите производи на бројни саеми.

  Одгледување камилица – Еве едно видео од соседна Хрватска како тоа го прават таму.

  Prostor za reklama na zemjodelie.mk

  Najbolja kamilica na svijetu raste u Virovitici!

  Придружете се во нашата заедница на Земјоделие.мк на ВиберТелеграмФејсбук бидете дел од најголемето земјоделско семејство во кое сте секогаш добредојдени

  Доколку нешто продавате или купувате посетете го огласникот WWW.PETEL.MK

  tigar.mk baner
  spot_img
  МОЖЕ БИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА...
  МОЖЕ БИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА...
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img