Тел: +38975383796 Е-пошта info@zemjodelie.mk

15.8 C
Skopje
Saturday, February 24, 2024

More
  домаАгро колумнаСписок на вработени во МЗШВ

  Список на вработени во МЗШВ

  Agrobot

  Список на вработени во МЗШВ – Табела со преглед на вработени со број на канцеларии, контакт телефонски броеви и локали

  ПРЕВЗЕМИ ЈА ЦЕЛАТА ТАБЕЛА ТУКА

  Табела со преглед на вработени со број на канцеларии, контакт телефонски броеви и локали
  (состојба 29.11.2023 )
  Кабинетски службеници и посебни советници во Кабинет на министер
  број на канцеларијаВработен –
  име презиме
  ЗвањеСектор-УправаБрој на мобилен телефонброј на локалЕлектронска адреса
  303Драганчо СтојчевДржавен советникКабинетски службеник за правни работи070/409-905600draganco.stojcev@mzsv.gov.mk
  322Трајан ДимковскиДржавен советникКабинетски службеник за меѓународна соработка071/316-209607trajan.dimkovski@mzsv.gov.mk
  209Борче ЈоновскиРаководител на сектор за лозарство,винарство и овоштарствоКабинетски службеник за соработка со земјоделскио сектор070/409-947206borce.jonovski@mzsv.gov.mk
  337Јован СтојановскиПосебен советникКабинет на министер078/589-890508jovan.stojanovski@mzsv.gov.mk
  331Миле ТрајковскиПосебен советникКабинет на министер070/665-657506mile.trajkovski@mzsv.gov.mk
  338Марко ДанилоскиПосебен советникКабинет на министер070/331-905505marko.daniloski@mzsv.gov.mk
  Кабинет на министер
  331Кристина ПетроваПомлад соработникКабинет на министер077/879-777506kristina.petrova@mzsv.gov.mk
  331Биљана ПавлоскаПомлад соработникКабинет на министер070/488-680506biljana.pavloska@mzsv.gov.mk
  331Дајана ТодоровскаПомлад соработникКабинет на министер075/311-550506dajana.todorovska@mzsv.gov.mk
  336Мирјана ЈовановскаСамостоен референтКабинет на министер 501mirjana.jovanovska@mzsv.gov.mk
  336Татјана Ѓорѓиевска-КовачевскаПомлад соработникКабинет на министер070/409-918505tatjana.Kovacevska@mzsv.gov.mk
  338Анѓелина НаџаковскаПомлад соработникКабинет на министер071/388-748505angelina.spirkoska@mzsv.gov.mk
  338Јагода МаринковиќПомлад соработникКабинет на министер072/261-127505jagoda.marinkovic@mzsv.gov.mk
  220Ивана ДимитровскаПомлад соработникКабинет на министер 427Ivana.Dimitrovska@mzsv.gov.mk
  338Магдалена Јазаџиевска ИвановаПомлад соработникКабинет на министер 505magdalena.jazadzieva@mzsv.gov.mk
  Кабинет на заменик министер
  320Вјолца БеришаЗаменик министерЗаменик министер072/234-628510vjollca.berisha@mzsv.gov.mk
  320Сеаде РечицаПомлад референтКабинет на заменик министер071/477-343511seade.recica@mzsv.gov.mk
  320Ремзије БилалиПомлад соработникКабинет на заменик министер075/411-422511remzije.biljali@mzsv.gov.mk
  321Aрлинд МуртезаниПомлад соработникКабинет на заменик министер077/711-647512arlind.
  321Енис ХајрулахиСамостоен референтКабинет на замник  министер071/633-069512enis.hajrulahi@mzsv.gov.mk
  321Енес НезириПомлад соработникКабинет на замник  министер 512enes.neziri@mzsv.gov.mk
  Кабинет на државен секретар
  316Реџаиљ ИсмаилиДржавен секретарДржавен секретар071/225-459520rexhail.ismaili@mzsv.gov.mk
  315Јашка ИбраимСоветникКабинет на државен секретар070/403-885521jaska.ibraim@mzsv.gov.mk
  315Ајиша ДрпљанинВиш соработникКабинет на државен секретар070/409-884521ajsa.drpljanin@mzsv.gov.mk
  313Арбреша РеџепиПомлад соработникКабинет на државен секретар070/298-146522arbresha.redzepi@mzsv.gov.mk
  313Ракип ЈашариПомлад референтКабинет на државен секретар070/409-983522rakip.jashari@mzsv.gov.mk
  313Џејљан МуртезаниПомлад соработникКабинет на државен секретар070/332-264522dzejljan.murtezani@mzsv.gov.mk
  313Бехар РамаданиСамостоен референтКабинет на државен секретар070/653-325522behar.ramadani@mzsv.gov.mk
  Државни советници
  312Бесир ЈашариДржавен советникДржавен советник070/409-900612besir.jasari@mzsv.gov.mk
  311Бобан НофитовскиДржавен советникДржавен советник070/409-903604boban.nofitoski@mzsv.gov.mk
  310Жарко ЕраковиќДржавен советникДржавен советник070/403-817602zarko.erakovik@mzsv.gov.mk
  206Малиша СтанковиќДржавен советникДржавен советник070/409-908704malisa.stankovik@mzsv.gov.mk
  323Даниела Иротова – ЛазареваДржавен советникДржавен советник070/214-381609daniela.irotova@mzsv.gov.mk
  408Михаил ЛукаревДржавен советникДржавен советник070/403-913523mihail.lukarev@mzsv.gov.mk
  324Исмет ЛиманиДржавен советникДржавен советник071/225-409610ismet.limani@mzsv.gov.mk
  324Перица ИваноскиДржавен советникДржавен советник075/402-424610perica.ivanoski@mzsv.gov.mk
  Сектор за координација и организација на подрачни единици
  308Драган СерафимовскиРаководител на одделениеСектор за координација и организација на подрачни единици070/409-964303dragan.serafimovski@mzsv.gov.mk
  103Јасминка ГеоргиеваСоветникСектор за координација и организација на подрачни единици070/643-610101jasminka.georgieva@mzsv.gov.mk
  103Марјан ТренескиСамостоен референтСектор за координација и организација на подрачни единици070-403-840101marijan.trenevski@mzsv.gov.mk
  104Дејан НаумовскиВиш референтСектор за координација и организација на подрачни единици079/353-683dejan.naumovski@mzsv.gov.mk
  133Емине ШабаниПомлад референтСектор за координација и организација на подрачни единици 126emine.sabani@mzsv.gov.mk
  СЕКТОР ЗА  РЕГИСТРИРАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
  129Жанета ЃорѓиевскаРаководител на секторСРУУПЗ070/409-988135zaneta.gjorgjievska@mzsv.gov.mk
  129Аднан АлииПомошник раководител на секторСРУУПЗ071/323-132135adnan.alii@mzsv.gov.mk
  127Гоце АнгеловскиРаководител на одделениеСРУУПЗ070/403-830125goce.angelovski@mzsv.gov.mk
  229Тина ВаклинскаРаководител на одделениеСРУУПЗ070/403-996tina.vaklinska@mzsv.gov.mk
  130Ненад БогичевиќСоветникСРУУПЗ070/409-921124nenad.bogicevik@mzsv.gov.mk
  130Сашко СтојчевскиСоветникСРУУПЗ070/409-922124sasko.stojcevski@mzsv.gov.mk
  130Сиљан НовескиСоветникСРУУПЗ070/409-925124siljan.noveski@mzsv.gov.mk
  127Тања МихајловскаСоветникСРУУПЗ070/409-904125tanja.mihajlovska@mzsv.gov.mk
  432Горан ДимоскиСоветникСРУУПЗ070/403-802416goran.dimoski@mzsv.gov.mk
  125Васил РистескиСоветникСРУУПЗ070/409-923121vasil.risteski@mzsv.gov.mk
  120Мујафет НасуфиСоветникСРУУПЗ071/231-627116Mujafet.Nasufi@mzsv.gov.mk
  126Розе ДимовскаВиш соработникСРУУПЗ070/409-929123roze.dimovska@mzsv.gov.mk
  125Фикрет РеџепиВиш соработникСРУУПЗ071/349-896121fikret.rexhepi@mzsv.gov.mk
  125Иљаз АметиСоработникСРУУПЗ070/298-175121iljaz.ameti@mzsv.gov.mk
  126Борче ЛозановскиПомлад соработникСРУУПЗ070/335-374123borce.lozanovski@mzsv.gov.mk
  120Марија БлагојевиќПомлад соработникСРУУПЗ070/566-929116marija.blagojevic@mzsv.gov.mk
  103Кадире БајрамиПомлад соработникСРУУПЗ071-223 678kadire.memeti@mzsv.gov.mk
  133Гордана ЈовчевскаПомлад соработникСРУУПЗ070/403-829126gordana.jovcevska@mzsv.gov.mk
  229Аделина КасамиПомлад соработникСРУУПЗ070/403-907adelina.kasami@mzsv.gov.mk
  229Мики ВеличковскиПомлад соработникСРУУПЗ078/455-490Miki.Velickovski@mzsv.gov.mk
  128Марија СтрашевскаСамостоен референтСРУУПЗ075/299-583122marija.strasevska@mzsv.gov.mk
  229Тодор ДимитровСамостоен референтСРУУПЗ070/352-286todor.dimitrov@mzsv.gov.mk
  229Билјана СтаменковскаСамостоен референтСРУУПЗ072/542-800b.stamenkovska@mzsv.gov.mk
  126Анѓа СимоновскаСамостоен референтСРУУПЗ070/409-930123angja.velkovska@mzsv.gov.mk
  126Стеван КаљевиќСамостоен референтСРУУПЗ078/303-242123stevan.kaljevic@mzsv.gov.mk
  Сектор за земјоделство
  105Васе Симовска БошковаРаководител на секторСектор за земјоделство070/409-844103vase.boskova@mzsv.gov.mk
  114Игор Бојаџиевски Раководител на одделениеСектор за земјоделство070/409-845105igor.bojadzievski@mzsv.gov.mk
  109Жарко ДимитриевскиРаководител на одделениеСектор за земјоделство070/409-846107zarko.dimitrievski@mzsv.gov.mk
  108Игор АговскиРаководител на одделениеСектор за земјоделство078/254-513igor.agovski@mzsv.gov.mk
  108Славица ПижевскаПомлад соработникСектор за земјоделство077/900-217slavica.pizevska@mzsv.gov.mk
  107Валентина МитеваРаководител на одделениеСектор за земјоделство070/313-090valentina.miteva@mzsv.gov.mk
  114Виолета МихајлоскаСоветникСектор за земјоделство070/409-851105violeta.mihajloska@mzsv.gov.mk
  105Јулијана ОгњаноскаСоветникСектор за земјоделство070/409-996103julijana.ognjanoska@mzsv.gov.mk
  109Билјана Цибрева -ТрајковскаСоветникСектор за земјоделство070/409-852107biljana.cibreva@mzsv.gov.mk
  109Сашо ЃуровскиПомлад соработникСектор за земјоделство072/205-871107saso.gjurovski@mzsv.gov.mk
  109Благојче ВеселиноскиСоветникСектор за земјоделство070/269-493107Blagojce.Veselinoski@mzsv.gov.mk
  142Елизабета БогескаПомлад референтСектор за земјоделство077/512-308elizabeta.bogeska@mzsv.gov.mk
  421Семија ИсакиПомлад референтСектор за земјоделство075/322-584405semija.isaki@mzsv.gov.mk
  142Изет АбазоскиПрактикантСектор за земјоделство071/299-840izet.abazoski@mzsv.gov.mk
  СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИ ФОНДОВИ НА ЕУ ЗА РУР. РАЗВОЈ (ИПАРД)
  116Живко БрајковскиРаководител на секторИПАРД070/409-911128zivko.brajkovski@mzsv.gov.mk
  117Игор ТрошанскиПомошник раководител на секторИПАРД070/409-974113igor.trosanski@mzsv.gov.mk
  117Александар АнтескиРаководител на одделениеИПАРД071/306-112113aleksandar.anteski@mzsv.gov.mk
  119Виктор МладеновскиРаководител на одделениеИПАРД078/290-887115viktor.mladenovski@mzsv.gov.mk
  124Кирил РистоскиРаководител на одделениеИПАРД078/844-927114kiril.ristoski@mzsv.gov.mk
  119Исах ИмиштиВиш соработникИПАРД072/568-025115isah.imisti@mzsv.gov.mk
  124Златко КолевскиСоработникИПАРД071/274-884114zlatko.kolevski@mzsv.gov.mk
  117Душко ЈакимовскиПомлад соработникИПАРД070/286-323113dusko.jakimovski@mzsv.gov.mk
  119Јасмина ХаџибулиќПомлад соработникИПАРД 115jasmina.hadzibulik@mzsv.gov.mk
  119Саџиде ДемирПомлад соработникИПАРД072/238-804115sadzide.demir@mzsv.gov.mk
  124Оливер СтефановскиПомлад соработникИПАРД078/300-903114oliver.stefanovski@mzsv.gov.mk
  115Гордана СмилескаСамостоен референтИПАРД070/ 409-998112gordana.smileska@mzsv.gov.mk
  115Габриела ПетроваВиш референтИПАРД 112gabriela.petrova@mzsv.gov.mk
  Сектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели
  111Кирил ГеоргиевскиРаководител на одделениеРаководител на сектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели070/409-924109kiril.georgievski@mzsv.gov.mk
  128Бесим ИдризиРаководител на одделениеСектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели071/232-155122besim.idrizi@mzsv.gov.mk
  110Љупчо ЧадиноскиСоветникСектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели 108ljupco.chadinoski@mzsv.gov.mk
  211Дивна КоцеваСоветникСектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели071/292-007708Divna.Koceva@mzsv.gov.mk
  110Мишо МаневВиш соработникСектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели 108miso.manev@mzsv.gov.mk
  211Владо ЦикарскиВиш соработникСектор за консолидација на з.земјиште, размена и идентификација на земјишни парцели 708vlado.cikarski@mzsv.gov.mk
  110Ѓорѓи КрстевСоработникСектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели070/409-841108gorgi.krstev@mzsv.gov.mk
  113Каменка УдовалиеваСоработникСектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели071/329-625111kamenka.udovalieva@mzsv.gov.mk
  108Босилка МитревскаСоработникСектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели bosilka.mitrevska@mzsv.gov.mk
  110Васка НедановскаПомлад соработникСектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели070/295-638108vaska.nedanovska@mzsv.gov.mk
  113Сандра Протиќ ЦеновскаПомлад соработникСектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели 111sandra.protic@mzsv.gov.mk
  211Драгица СимјаноскаПомлад соработникСектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели070/243-564708dragica.simjanoska@mzsv.gov.mk
  211Маја ЈованоскаПомлад соработникСектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели070/239-436708maja.jovanovska@mzsv.gov.mk
  211Данијела ИлиевскаПомлад соработникСектор за консолидација на з.земјиште, размена и идентификација на земјишни парцели 708danijela.ilievska@mzsv.gov.mk
  439Миладин НаумоскиВиш референтСектор за консолидација, размена и идентификација на земјишни парцели070/268-896422miladin.naumoski@mzsv.gov.mk
  Сектор за прекршоци
  205Фетах ДемириРаководител на одделениеСектор за прекршоци071/373-608203fetah.demiri@mzsv.gov.mk
  205Кадрије ФератиПомлад соработникСектор за прекршоци070/609-647203kadrije.ferati@mzsv.gov.mk
  216Јасминка КоцеваСамостоен референтСектор за прекршоци070/322-928413jasminka.koceva@mzsv.gov.mk
  Одделение за стратешко планирање – независна единица
  102Лидија ВелескаРаководител на одделениеОдделение за стратешко планирање070/403-813Lidija.Veleska@mzsv.gov.mk
  222Совка МишевскаСамостоен референтОдделение за стратешко планирање070/406-561401Sofka.Misevska@mzsv.gov.mk
  Сектор за меѓународна соработка
  202Лидија ПопандоноваРаководител на секторСектор за меѓународна соработка070/403-812200jordan.zdravkovski@mzsv.gov.mk
  202Игор МиќевРаководител на одделениеСектор за меѓународна соработка070/409-838200igor.mikev@mzsv.gov.mk
  202Јетон ЗукаРаководител на одделениеСектор за меѓународна соработка070/409-885200jeton.zuka@mzsv.gov.mk
  202Елена НовачкаСоветникСектор за меѓународна соработка071/220-275200elena.novacka@mzsv.gov.mk
  202Далибор ЈакимовскиСоветникСектор за меѓународна соработка070/298-307200dalibor.jakimovski@mzsv.gov.mk
  202Зинете ЈакупиСоветникСектор за меѓународна соработка071/304-819200zinete.jakupi@mzsv.gov.mk
  419Мераљ Џелил АјрулаСоветникСектор за меѓународна соработка075/215-361403meral.celil@mzsv.gov.mk
  202Неше МехметиВиш соработникСектор за меѓународна соработка070/403-333200nese.mehmeti@mzsv.gov.mk
  202Лидија КастратовиќСоработникСектор за меѓународна соработка070/409-906200lidija.kastaratovic@mzsv.gov.mk
  308Стефан СлавевскиПомлад соработникСектор за меѓународна соработка076/922-212303stefan.slavevski@mzsv.gov.mk
  202Фисник РамаданиПомлад соработникСектор за меѓународна соработка070/653-160200fisnikr15@gmail.com
  Сектор за рурален развој
  406Гоце ГеоргиевскиРаководител на секторСектор за рурален развој070/285-590400goce.georgievski@mzsv.gov.mk
  210Неда ГруевскаПомошник раководител на секторСектор за рурален развој070/403-937neda.gjokovik@mzsv.gov.mk
  204Стојан ГацовРаководител на одделениеСектор за рурален развој070/409-973202stojan.gacov@mzsv.gov.mk
  207Славица МихајловскаРаководител на одделениеСектор за рурален развој078/310-381204slavica.mihajlovska@mzsv.gov.mk
  207Биљана ДамческаРаководител на одделениеСектор за рурален развој070/409-839204biljana.damcevska@mzsv.gov.mk
  204Александар МитревскиВиш соработникСектор за рурален развој070/297-746202aleksandar.mitrevski@mzsv.gov.mk
  207Сашо КутлешовскиСоветникСектор за рурален развој070/409-837204saso.kutlesovski@mzsv.gov.mk
  210Александар ЃорѓиевскиПомлад соработникСектор за рурален развој077/722-024a.g@mzsv.gov.mk
  107Елизабета КрстескаПомлад соработникСектор за рурален развој070/409-842elizabeta.makrevska@mzsv.gov.mk
  210Манојло МанојловскиПомлад соработникСектор за рурален развој077/525-786Manojlo.Manojlovski@mzsv.gov.mk
  416Горан КукушовВиш референтСектор за рурален развој070/273-148Goran.Kukusov@mzsv.gov.mk
  Сектор за лозарство, винарство и овоштарство
  209Александра ДикаРаководител на одделениеСектор за лозарство, винарство и овоштарство070/403-908206aleksandra.dika@mzsv.gov.mk
  209Билјана Бојковска ЗлатескаСоветникСектор за лозарство, винарство и овоштарство070/403-881206biljana.bojkovska@mzsv.gov.mk
  209Бобан ЗлатковиќПомлад соработникСектор за лозарство, винарство и овоштарство070/403-882206boban.zlatkovic@mzsv.gov.mk
  207Боро КаевскиПомлад соработникСектор за рурален развој070/410-434204boro.kaevski@mzsv.gov.mk
  209Љубиша СимиќПомлад соработникСектор за лозарство, винарство и овоштарство077/758-145206ljubisa.simik@mzsv.gov.mk
  Сектор за шумска полиција
  212/213Аница СимоноваРаководител на секторСектор за шумска полиција072/422-621212anica.simonova@mzsv.gov.mk
  215Николина АнгеловскаСамостоен референтСектор за шумска полиција072/422-031215nikolina.angelovska@mzsv.gov.mk
  214Љубинка МилановиќВиш референтСектор за шумска полиција078/245-956214ljubinka.milanovik@mzsv.gov.mk
  215Билјана СтаменковскаВиш референтСектор за шумска полиција072/422-127215biljana.stamenkovska@mzsv.gov.mk
  215Диана ЃоргиевскаВиш референтСектор за шумска полиција072/422-126215diana.gorgievska@mzsv.gov.mk
  214Амир ЕлезиОвластен Помошник раководителСектор за шумска полиција070/568-147214amir.elezi@mzsv.gov.mk
  215Валериј СимоноскиЗаменик командирСектор за шумска полиција/ внатрешна контрола072/422-050215valerij.simonoski@mzsv.gov.mk
  215Али Исенишумски полицаецСектор за шумска полиција/ внатрешна контрола071/226-616215ali.iseni@mzsv.gov.mk
  Сектор за координација и техничка помош на кабинетот на министерот
  106Абдилгафар СинаниРаководител на секторСектор за координација и техничка помош на кабинетот на министерот070/409-843104abdilgafar.sinani@mzsv.gov.mk
  229Фатиме РеџепиПомлад соработникСектор за координација и техничка помош на кабинетот на министерот072/240-824fatime.rexhepi@mzsv.gov.mk
  Сектор за внатрешна ревизија
  220Александар ДимитровскиСоветникСектор за внатрешна ревизија070/403-805427aleksandar.dimitrovski@mzsv.gov.mk
  220Владимир ИвановскиСоветникСектор за внатрешна ревизија070/403-801427vladimir.ivanovski@mzsv.gov.mk
  220Дина МуминовиќСоветникСектор за внатрешна ревизија070/289-008427dina.muminovic@mzsv.gov.mk
  220Мирјана Гогиќ ТагасиПомлад соработникСектор за внатрешна ревизија070/403-808427mirjana.gogik@mzsv.gov.mk
  220Адиса Арифи БајрамиПомлад соработникСектор за внатрешна ревизија070/578-966427adisa.arifi-bajrami@mzsv.gov.mk
  Сектор за нормативно-правни работи
  311Феми ИсенРаководител на секторСектор за нормативно-правни работи071/329-544605femi.isen@mzsv.gov.mk
  221Соња АпостоловскаПомошник раководител на секторСектор за нормативно-правни работи070/409-907709sonja.apostolovska@mzsv.gov.mk
  222Марија ТодоровскаСоветникСектор за нормативно-правни работи070/403-864401marija.todoroska@mzsv.gov.mk
  221Александар МилошевскиПомлад соработникСектор за нормативно-правни работи071/284-514709aleksandar.milosevsk@mzsv.gov.mk
  222Маријана МаринковскаПомлад соработникСектор за нормативно-правни работи075/239-591401marijana.marinkovska@mzsv.gov.mk
  125Мерита ВербицолиПомлад соработникСектор за нормативно-правни работи072/422-164121Merita.Verbicoli@mzsv.gov.mk
  222Резеарта Муртезани АбазиПомлад соработникСектор за нормативно-правни работи072/551-886401rezearta.murtezani@mzsv.gov.mk
  Сектор за човечки ресурси
  225Трајче АнгеловскиПомошник раководител на секторСектор за човечки ресурси071/316-457209trajce.angelovski@mzsv.gov.mk
  224Сања ИвановскаСоветникСектор за човечки ресурси070/511-888208sanja.pendaroska@mzsv.gov.mk
  224Тијана ВелковскаСоветникСектор за човечки ресурси071/996-669208tijana.velkovska@mzsv.gov.mk
  224Жаклина ПавлоскаСоветникСектор за човечки ресурси070/403-809208zaklina.pavloska@mzsv.gov.mk
  224Катерина УрдаревскаСоветникСектор за човечки ресурси070/403-810208katerina.urdarevska@mzsv.gov.mk
  224Лирије ИмериСоветникСектор за човечки ресурси070/409-977208lirije.imeri@mzsv.gov.mk
  224Адријана МомировскаСоветникСектор за човечки ресурси071/373-847208adrijana.momirovska@mzsv.gov.mk
  224Андријана Арсовска МасевскаСоветникСектор за човечки ресурси070/698-493208andrijana.arsovska@mzsv.gov.mk
  224Мери СтојковскаПомлад соработникСектор за човечки ресурси070/403-811208meri.stojkovska@mzsv.gov.mk
  224Дрита БушиПомлад соработникСектор за човечки ресурси071/274-824208drita.bushi@mzsv.gov.mk
  224Мирјана ВучковскаПомлад соработникСектор за човечки ресурси071/932-324208Mirjana.Vucko@mzsv.gov.mk
  133Сашо БурнескиСамостоен референтСектор за човечки ресурси075/455-302126saso.burneski@mzsv.gov.mk
  416Новица ПаневСамостоен референтСектор за човечки ресурси070/403-819Novica.Panev@mzsv.gov.mk
  131Снежана ТренескаПомлад референтСектор за човечки ресурси078/348-314126snezana.treneska@mzsv.gov.mk
  Сектор за ЕУ
  306Маја Лазареска ЈовескаРаководител на секторСектор за ЕУ070/409-913301maja.lazareska@mzsv.gov.mk
  304Татјана ВетаПомошник раководител на секторСектор за ЕУ070/409-912300tatjana.veta@mzsv.gov.mk
  133Даниел ЈовановскиРаководител на одделение за ЕУ БазаСектор за ЕУ070/298-118126ljubo.peno@mzsv.gov.mk
  304Љубо ПеноВиш соработникСектор за ЕУ 300daniel.jovanovski@mzsv.gov.mk
  304Лариса Китанов АцевскаВиш соработникСектор за ЕУ 300larisa.acevska@mzsv.gov.mk
  304Татјана ГавриловаСоработникСектор за ЕУ070/409-991300tatjana.bozinovska@mzsv.gov.mk
  304Валбона УсеинПомлад соработникСектор за ЕУ071/306-130300valbona.usein@mzsv.gov.mk
  416Предраг СтанисављевиќПомлад соработникСектор за ЕУ075/738-951Predrag.Stanisavlevi@mzsv.gov.mk
  228Тијана АлексовскаПомлад референтСектор за ЕУ072/522-914tijana.nikolovska@mzsv.gov.mk
  Сектор за шумарство и ловство
  407,309Саша ЈовановиќРаководител на секторСектор за шумарство и ловство071/248-234211 /601sasha.jovanovic@mzsv.gov.mk
  307Митко НиколовПомошник раководител на секторсектор за шумарство и ловство071/275-145302mitko.nikolov@mzsv.gov.mk
  418Владо КулумовскиСоветникСектор за шумарство и ловство070/409-965440vlado.kulumoski@mzsv.gov.mk
  307Есат РеџепиСоветникСектор за шумарство и ловство070/707-559302esat.redzepi@mzsv.gov.mk
  307Авдулах ШаќировиќСоветникСектор за шумарство и ловство070/334-580302avdulah.sakirovik@mzsv.gov.mk
  308Снежана ДоневскаСоветникСектор за шумарство и ловство070/409-962303snezana.donevska@mzsv.gov.mk
  308Горан ЛичовскиСоветникСектор за шумарство и ловство070/403-897303goran.licovski@mzsv.gov.mk
  417Розета СимоноваСоветникСектор за шумарство и ловство071/305-114402rozeta.simonova@mzsv.gov.mk
  308Назиф СеферСоветникСектор за шумарство и ловство070/409-968303nazif.sefer@mzsv.gov.mk
  308Емилија ЈовановскаПомлад соработникСектор за шумарство и ловство071/723-603303emilija.jovanovska@mzsv.gov.mk
  308Драгана МитовПомлад соработникСектор за шумарство и ловство077/833727303dragana.mitov@mzsv.gov.mk
  307Анџелко БуровскиПомлад соработникСектор за шумарство и ловство077/886-804302angjelko.burovski@mzsv.gov.mk
  418Димитар ЦветкоскиПомлад соработникСектор за шумарство и ловство078/415-791440dimitar.cvetkoski@mzsv.gov.mk
  308Надица КремшовскаПрактикантСектор за шумарство и ловство077/874903303Nadica.Kremshovska@mzsv.gov.mk
  Сектор за финансиски прашања
  325Лиле СимоновскаОвластен раководител на сектор, Раководител на одделениеСектор за финансиски прашања070/403-876417Lile.Simonovska@mzsv.gov.mk
  328Татјана Симовска – НовковскаОвластен раководител на одделениеСектор за финансиски прашања070/409-831306Tatjana.Simovska@mzsv.gov.mk
  328Мајда РистовскаРаководител на одделениеСектор за финансиски прашања071/392-056306Majda.Ristovska@mzsv.gov.m
  328Билјана ТрајановскаСоветникСектор за финансиски прашања072/422-384306Biljana.Trajanovska@mzsv.gov.mk
  328Радица ГоловодовскаСоветникСектор за финансиски прашања071/363-093306Radica.Golovodovska@mzsv.gov.mk
  328Игор ДимковскиСамостоен референтСектор за финансиски прашања071/392-032306Igor.Dimkovski@mzsv.gov.mk
  203Фросина ВељановскаСоветникСектор за финансиски прашања/
  Сметководство
  070/403-877201smetkovodstvomzsv@gmail.com
  203Кристина Коловска ПавловскаСамостоен референтСектор за финансиски прашања/
  Сметководство
  070/409-980201smetkovodstvomzsv@gmail.com
  224Ваиде ШерифиВиш соработникСектор за финансиски прашања/
  Сметководство
  072/238-884209Vaide.Sherifi@mzsv.gov.mk
  432Андријана ЈосифоваПомлад соработникСектор за финансиски прашања/
  Сметководство
  071/615-515416Andrijana.Josifova@mzsv.gov.mk
  328Александра Стамболиска ЈовановскаПомлад соработникСектор за финансиски прашања/
  Сметководство
  070/381-916555aleksandra.stamboliska@mzsv.gov.mk>
  328Моника УгриновскаПомлад соработникСектор за финансиски прашања/
  Сметководство
  077/675-515306Monika.Ugrinovska@mzsv.gov.mk
  Сектор за информатичка технологија
  330Ненад СпасовскиПомлад соработникСектор за информатичка технологија070/403-888421nenad.spasovski@mzsv.gov.mk
  330Јасминка СаздовскаПомлад соработникСектор за информатичка технологија071/373-893305jasminka.sazdovska@mzsv.gov.mk
  330Адем МеџетиРеферентСектор за информатичка технологија071/275-063308adem.medziti@mzsv.gov.mk
  Сектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи
  310Митко БасовРаководител на секторСектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи070/409-901mitko.basov@mzsv.gov.mk
  420Јане НовачковПомошник раководител на секторСектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи070/403-822404jane.novackov@mzsv.gov.mk
  419Игор ДеспотовскиСоветникСектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи070/403-826403igor.despotovski@mzsv.gov.mk
  419Елвис МекиќСоветникСектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи070/403-821403elvis.mekic@mzsv.gov.mk
  419Викторија ДулгероваВиш соработникСектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи070/923-447403viktorija.dulgerova@mzsv.gov.mk
  431Игор МихајловскиПомлад соработникСектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи070/694-332igor.mihajlovski@mzsv.gov.mk
  419Даниела ЛазаровскаРеферентСектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи075/337-636403daniela.Lazarovska@mzsv.gov.mk
  419Мераљ Џелил АјрулаСоветникСектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи175/215-361403meral.celil@mzsv.gov.mk
  431Стефан МитевскиПомлад референтСектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи076/266-436stefan.mitevski@mzsv.gov.mk
  Сектор за анализа на земјоделска политика
  216Александар МусалевскиРаководител на секторСектор за анализа на земјоделска политика070/403-911413a.musalevski@mzsv.gov.mk
  216Жаклина НедељковиќПомошник раководител на секторСектор за анализа на земјоделска политика070/403-919413zaklina.nedeljkovic@mzsv.gov.mk
  216Даниела ГидаловаРаководител на одделениеСектор за анализа на земјоделска политика070/409-827413daniela.gidalova@mzsv.gov.mk
  429/430Томислав ЈакимоскиСоветникСектор за анализа на земјоделска политика072/809-497555tomislav.jakimovski@mzsv.gov.mk
  429/430Горан ДимовскиСоветникСектор за анализа на земјоделска политика071/329-613414goran.dimovski@mzsv.gov.mk
  429/430Моме МладеновскиСоветникСектор за анализа на земјоделска политика070/409-828414mome.mladenovski@mzsv.gov.mk
  216Валентина ЈанкоскаСоветникСектор за анализа на земјоделска политика070/218-705413valentina.jankoska@mzsv.gov.mk
  231Момчило ПетровскиСоветникСектор за анализа на земјоделска политика070/218-701momcilo.petrovski@mzsv.gov.mk
  429/430Владимир СодиќСоветникСектор за анализа на земјоделска политика075/310-089555vladimir.sodic@mzsv.gov.mk
  207Стевче ТополчанецВиш соработникСектор за анализа на земјоделска политика070/340-776204stevce.topolcanec@mzsv.gov.mk
  216Ивана ЦавироскаСоработникСектор за анализа на земјоделска политика070/403-910413ivana.guskarovska@mzsv.gov.mk
  429/430Фросина ИваноскаПомлад соработникСектор за анализа на земјоделска политика078/431-588555frosina.ivanoska@mzsv.gov.mk
  216Никола ГерасимовскиПомлад соработникСектор за анализа на земјоделска политика077/454-668413nikola.gerasimovski@mzsv.gov.mk
  Фитосанитарна управа
  441Ментор ЗеќириДиректорФитосанитарна управа070/409-899425mentor.zekiri@mzsv.gov.mk
  405Надица ЏерковскаРаководител на секторФитосанитарна управа070/403-814nadica.dzerkovska@mzsv.gov.mk
  403Александар ДиљеРаководител на секторФитосанитарна управа070/403-926aleksandar.dilje@mzsv.gov.mk
  437Благица ПанџаковскаРаководител на одделениеФитосанитарна управа070/409-894421blagica.petreska@mzsv.gov.mk
  438Фикрет АјдиниРаководител на одделениеФитосанитарна управа070/409-895426fikret.ajdini@mzsv.gov.mk
  427Сами СинаниРаководител на одделениеФитосанитарна управа071/329-649
   075/330-475
  411sami.sinani@mzsv.gov.mk
  439Кристина ЦековскаСоветникФитосанитарна управа071/316-256422kristina.cekovska@mzsv.gov.mk
  436Александра ПетрескаСоветникФитосанитарна управа070/409-824420aleksandra.petreska@mzsv.gov.mk
  436Марија СтавроваСоветникФитосанитарна управа078/332-676420marija.stavrova@mzsv.gov.mk
  427Ивица АнгеловскиСоветникФитосанитарна управа071/329-612411ivica.angelovski@mzsv.gov.mk
  427Елида Сулејманоска – ПепиќСоветникФитосанитарна управа071/268-444411elida.sulejmanoska@mzsv.gov.mk
  427Дхурата ПашолиСоветникФитосанитарна управа070/335-778411dhurata.pasholli@mzsv.gov.mk
  439Стефанка СтојковиќСоработникФитосанитарна управа070/409-898422stefanka.stojkovic@mzsv.gov.mk
  436Лидија РистескаПомлад соработникФитосанитарна управа071/307-442420risteska.lidija@mzsv.gov.mk
  439Амел МусовскиПомлад соработникФитосанитарна управа078/431-411422amel.musoski@mzsv.gov.mk
  440Валентина СлезенковскаПомлад соработникФитосанитарна управа070/403-803424valentinas@mzsv.gov.mk
  427Калина АлтанџиеваПомлад соработникФитосанитарна управа078/510-859411kalina.altandzieva@mzsv.gov.mk
  427Тансу АбдуловаПомлад соработникФитосанитарна управа070/944-525411tansu.abdulova@mzsv.gov.mk
  427Арта АјдиниПомлад соработникФитосанитарна управа071/824-358411arta.ajdini@mzsv.gov.mk
  436Елисавета ЈовановскаСамостоен референтФитосанитарна управа071/329-601420elisaveta.jovanovska@mzsv.gov.mk
  439Мерлина ЧалаковиќСамостоен референтФитосанитарна управа078/271-431422merlina.calakovic@mzsv.gov.mk
  427Аземине АвдиуПомлад референтФитосанитарна управа070/409-997411azemine.avdiu@mzsv.gov.mk
  427Мејрем МеметиПомлад референтФитосанитарна управа071/247-704411Mejrem.Memeti@mzsv.gov.mk
  427Теута Љимани – АдемиПомлад референтФитосанитарна управа070/409-897411teuta.limani-ademi@mzsv.gov.mk
  Управа за водостопанство
  435Исни ЈакупиДиректорУправа за водостопанство076/228-444419isni.jakupi@mzsv.gov.mk
  432Александар СапунџиовскиРаководител на секторУправа за водостопанство070/403-871416A.Sapundziovski@mzsv.gov.mk
  432Бојан ДурневРаководител на секторУправа за водостопанство070/403-875416durnev@wmp.gov.mk b.durnev@mzsv.gov.mk
  433Тони СтојчевСоветникУправа за водостопанство071/305-136417toni.stojcev@mzsv.gov.mk
  433Ивана СтојковиќСамостоен референтУправа за водостопанство071/386-315417ivana.stojkovik@mzsv.gov.mk
  433Алит ШаќириСамостоен референтУправа за водостопанство070/410-968417halit.sh60@gmail.com
  434Шенџан АмзаСамостоен референтУправа за водостопанство072/246-594418sendzan.amza@mzsv.gov.mk
  452Мубедин МустафаСамостоен референтУправа за водостопанство072/260-998  
  Управа за семе и саден материјал
  424Љутфи АкикиДиректорУправа за семе и саден материјал070/335-645408ljutvi.akiki@mzsv.gov.mk
  421Александар КостовскиРаководител на секторУправа за семе и саден материјал070/409-892406aleksandar.kostovski@mzsv.gov.mk
  426Ѓорги БожиновРаководител на секторУправа за семе и саден материјал070/403-901410gorgi.bozinov@mzsv.gov.mk
  425Ирфан АземовРаководител на одделениеУправа за семе и саден материјал070/409-951409irfan.azemov@mzsv.gov.mk
  425Климе ДамческиРаководител на одделениеУправа за семе и саден материјал070/409-952409klime.damceski@mzsv.gov.mk
  425Соњица ТавиќРаководител на одделениеУправа за семе и саден материјал070/409-836409sonjica.gjorgjievska@mzsv.gov.mk
  421Санибер ИвановаСоветникУправа за семе и саден материјал070/409-954405saniber.ivanova@mzsv.gov.mk
  425Јагода КостовскаСоветникУправа за семе и саден материјал070/409-956409jagoda.kostovska@mzsv.gov.mk
  425Бистрица НиколоваСоветникУправа за семе и саден материјал070/409-957409bistrica.nikolova@mzsv.gov.mk
  421Мирсаде ИсманиПомлад соработникУправа за семе и саден материјал072/422-435405mirsade.ismani@mzsv.gov.mk
  425Влатко БеловскиПомлад соработникУправа за семе и саден материјал070/409-948409vlatko.belovski@mzsv.gov.mk
  425Никола СтефановскиПомлад соработникУправа за семе и саден материјал071/249-554409nikola.stefanovski@mzsv.gov.mk
  421Рејхан БеќироваПомлад референтУправа за семе и саден материјал071/364-010405rejhan.bekirova@mzsv.gov.mk
  421Осман ИмериПомлад референтУправа за семе и саден материјал070/409-958405osman.imeri@mzsv.gov.mk
  421Ајше ХусеинПомлад референтУправа за семе и саден материјал070/512-033405ajshe.husein@mzsv.gov.mk
  421Гандијан МустафаПомлад референтУправа за семе и саден материјал070/257-182405gandijan.mustafa@mzsv.gov.mk
  Државна фитосанитарна лабораторија
  Седат ШазиманоскиДиректорДржавна фитосанитарна лабораторија071/225-420Sedat.Shazimanoski@mzsv.gov.mk
  Крсте ТашевРаководител на секторДржавна фитосанитарна лабораторија070/403-779krste.tashev@mzsv.gov.mk
  Зоран НиколовскиРаководител на секторДржавна фитосанитарна лабораторија070/409-830 zoran.nikolovski@mzsv.gov.mk
  Билјана КостовскаРаководител на секторДржавна фитосанитарна лабораторија070/313-704 biljana.kostovska@mzsv.gov.mk
  Соња ТрајковаРаководител на одделениеДржавна фитосанитарна лабораторија070/403-909 sonja.trajkovka@mzsv.gov.mk
  Снежана ПетрушевскаРаководител на одделениеДржавна фитосанитарна лабораторија071/279-673 snezana.petrusevska@mzsv.gov.mk
  Сузана КрстевскаСоветникДржавна фитосанитарна лабораторија072/254-917 suzana.krstevska@mzsv.gov.mk
  Сунчица ГеоргиевскаСоветникДржавна фитосанитарна лабораторија071/329-599 suncica.georgievska@mzsv.gov.mk
  Круме ТрајковСоветникДржавна фитосанитарна лабораторија070/409-926 krume.trajkov@mzsv.gov.mk
  Фросина СимоскаСоветникДржавна фитосанитарна лабораторија078/224-685 frosina.simoska@mzsv.gov.mk
  Мими Кратовалиева СтаниќевскаВиш соработникДржавна фитосанитарна лабораторија071/308-315 mimi.kratovalieva@mzsv.gov.mk
  Ана СтефановскаСоработникДржавна фитосанитарна лабораторија072/697-511 ana.stefanovska@mzsv.gov.mk
  Јосип АнгеловСоработникДржавна фитосанитарна лабораторија070/409-931 josip.angelov@mzsv.gov.mk
  Мирјана СтаноевскаСоработникДржавна фитосанитарна лабораторија070/403-781 mirjana.stanoevska@mzsv.gov.mk
  Александра АлексоскаСоработникДржавна фитосанитарна лабораторија070/403-782 aleksandra.aleksoska@mzsv.gov.mk
  Лидија Велчевска СтојановскаСоработникДржавна фитосанитарна лабораторија070/403-780 lidija.velcevska@mzsv.gov.mk
  Весна ПетрескаСоработникДржавна фитосанитарна лабораторија070/403-784 vesna.petreska@mzsv.gov.mk
  Билјана ТрпковскаПомлад соработникДржавна фитосанитарна лабораторија070/403-785 biljana.trpkovska@mzsv.gov.mk
  Амит МеметРеферентДржавна фитосанитарна лабораторија075/315-027 amit.memet@mzsv.gov.mk
  Подрачна единица Карпош
  124Дејан ДавидовскиВиш соработникПЕ Карпош075-299-355118dejan.davidovski@mzsv.gov.mk
  121Сашо ЛеонидовРаководител на одделениеПЕ Карпош070/403-857117saso.leonidov@mzsv.gov.mk
  121Марија СтојковскаСамостоен референтПЕ Карпош072/422-601117marija.stojkovska@mzsv.gov.mk
  121Сања Фишиќ -КаранфиловскаСамостоен референтПЕ Карпош071/392-063117Sanja.Fishic@mzsv.gov.mk
  124Ненад ВеиќВиш соработникПЕ Карпош075/261-860118nenad.veic@mzsv.gov.mk
  223Горан АнгеловДиректорПроект ЈВД071/305-054Goran.Angelov@mzsv.gov.mk
  223Милан МитковскиФинансов директорПроект ЈВД070/600-885Milan.Mitkovski@mzsv.gov.mk
  223Стефан МаксимовскиСоветникПроект ЈВД070/427-684Stefan.Maksimovski@mzsv.gov.mk
  416Драшко АнтоскиСамостоен референтВозен парк078/258-479 
  416Фестим РушаниСамостоен референтВозен парк071/503-193 
  Табела со преглед на вработени со број на канцеларии, контакт телефонски броеви и локали

  Список на вработени во МЗШВ – Бидејќи многу често не може да се добие на телефонскиот број на МЗШВ кој е 02 3134 477 овие броеви ги најдовме и затоа ги споделуваме со вас.

  petel baner

  Го поздравуваме овој потег на МЗШВ во поглед на транспарентност на информации и достапност на МЗШВ кон Земјоделците.

  Во оваа табела имате имиња и презимиња, број на канцеларија, звање, име на сектор, број на мобилен, број на локал и електронска пошта.

  Prostor za reklama na zemjodelie.mk

  Ова е начинот на кој што треба да се работи и да се биде поблиску до Земјоделците.

  За повеќе корисни стории посетете ја веб страната www.zemjodelie.mk , како и нашите социјални мрежи FacebookViber и Telegram.

  Доколку нешто продавате или купувате посетете го огласникот WWW.PETEL.MK

  tigar.mk baner
  spot_img
  МОЖЕ БИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА...
  МОЖЕ БИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА...
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img