Тел: +38975383796 Е-пошта [email protected]

10.8 C
Skopje
Saturday, May 18, 2024

More
  домаАгро советиВодата со која се пои добитокот треба редовно да се анализира

  Водата со која се пои добитокот треба редовно да се анализира

  petel baner

  Еден од важните фактори во однос на размножувањето и здравствената состојба на животните, на кој многу сточари за жал не обрнуваат посебно внимание е водата со која се пои стоката.

  Физиолошките потреби, здравјето, продуктивноста, репродукцијата, се само дел од елементите на кои директно влијае водата со која се пои стоката.

  Правилото е дека квалитетот на водата мора да одговара на онаа што ја пијат луѓето.

  Дали тоа навистина е случај во сите селски домаќинства, штали, фарми и кој од земјоделците има редовни правилни анализи и сознанија за исправноста на водата, е прашање кое секој мора да си го постави.

  Потребни се и до 50 литри по грло

  Првата идеја и замисла за изградба на штала, фарма за одгледување на домашни животни, бара на почетокот да се реши водоснабдувањето. Изборот на позиција или локација на идната фарма зависи од постоењето на извор на вода за пиење. Без разлика дали се работи за ваш сопствен извор, бунар или приклучок на постоечкиот водовод, потребно е да се земат предвид нивните капацитети. Потребите за овој ресурс во високото производство на домашни животни се огромни, па така кравите доилки пијат и до 50 литри вода дневно.

  Количината што треба да ѝ се даде на кравата се одредува според количината на сува материја што таа ја внесува преку дневниот оброк и возраста. На пример, на говедата до 1 година им требаат просечно околу 20 литри дневно. А на телињата до 1 месец околу 10 литри. Затоа, многу е важно да се знае каква вода пијат животните.

  Исто така, може да претставува постојана опасност доколку водата е загадена, микробактериолошки неисправна. И како таква пренесува разни заразни и паразитски болести. Посебно опасно е снабдувањето од реки, потоци со отстоена вода. Оваа вода многу често е органски загадена и може да биде извор на патогени микроорганизми.

  Опасност од нитрити и нитрати

  Водата содржи одредени органолептички, физичко-хемиски и бактериолошки параметри, а нејзиното здравје зависи од максималните концентрации и вредности на овие параметри. Првите набљудувања видливи за окото се бојата и заматеноста. Меѓутоа, за да се утврдат други параметри, потребни се лабораториски анализи. Тие ја покажуваат концентрацијата на амониум, нитрит, нитрат, хлорид, потоа електричната спроводливост и нејзината цврстина. Сите овие параметри директно влијаат на здравјето, што пак влијае на продуктивноста и најчесто намалениот раст.

  Agrobot

  Во однос на здравјето на животните, најопасни се нитратите и нитритите. Нитратите во прекумерни концентрации предизвикуваат тешки болести, па дури и смрт на животните. Нитритите во водата се знак дека има загадување од отпад или дека процесот на дезинфекција е несоодветен. Одредувањето на азот во форма на амонијак, нитрат и нитрит е од големо санитарно значење. Бидејќи овие соединенија настануваат со распаѓање на органска материја која со дејство на бактерии содржи азот.

  Посебно треба да се внимава и да се направат анализи на водата околу просторот каде што се врши интензивно земјоделство, каде што се користат вештачки и природни ѓубрива.

  Prostor za reklama na zemjodelie.mk

  Микробните загадувачи може да се контролираат и со користење на различни средства за дезинфекција. Хлорирањето, доколку се изврши правилно и според препорачаните дози и упатства за содржината, може успешно да ги контролира микробните загадувачи. Редовните анализи се првиот чекор кон добра превенција и успешно производство на фармата.

  За повеќе корисни стории посетете ја страната на zemjodelie.mk, како и Земјоделските групи на Facebook и Вибер.

  А доколку нешто продавате или купувате посетете го огласникот WWW.PETEL.MK

  tigar.mk baner
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img