Тел: +38975383796 Е-пошта [email protected]

11.8 C
Skopje
Thursday, May 16, 2024

More
  домаАгро ВестиРаселени села во Македонија

  Раселени села во Македонија

  petel baner

  Раселени села во Македонија има се повеќе и повеќе.

  Има огромен број на села кои што имаат само по неколку жители претежно пензионери.

  Agrobot

  Еве еден список на веќе раселени села што веќе не се населени со жители. Поделени се по азбучен ред за полесно да ги најдете.

  Раселени села во Македонија

  А
  Ајранли
  Алдинци
  Али Лобаси
  Аразли
  Арбасанци
  Аџибегово
  Б
  Бајково
  Балдовенци
  Баракли
  Батање
  Башали
  Бибање
  Биљаник
  Бирино
  Богдево
  Болетин
  Бомово
  Брник
  Бродец (Гостиварско)
  Брусник (Неготинско)
  Булунтули
  Бунарче
  В
  Варвара (Тетовско)
  Варварица
  Вејсели
  Витанци
  Власиќи
  Врањевци
  Врбица (Кочанско)
  Врпско
  Вртешка
  Г
  Галиште
  Глобочица
  Големо Црско
  Горна Враштица
  Горна Чарлија
  Горни Дисан
  Горно Гратче
  Горно Егри
  Горно Мелничани
  Горно Трогерци
  Грачани
  Грбовец
  Груништа
  Гуѓаково
  Д
  Д’лга
  Дабјани
  Двориште (Велешко)
  Добротино
  Долна Враштица
  Долни Радеш
  Долно Гратче
  Долно Егри
  Долно Оризари (Велешко)
  Драгожел
  Драдња
  Драчевица (Демиркаписко)
  Држани
  Думановце
  Дурутлија
  Ѓ
  Ѓулели
  Е
  Евла (Дебарско)
  Едеклерци
  Ж
  Живово
  З
  Згрополци
  Зеленград
  Злешево
  Злокуќани (Битолско)
  И
  Иберли
  Ивени
  Илино
  Ј
  Јамуларци
  Јаношево
  Јелошник
  К
  Калањево
  Калдирец
  Капиново
  Карабуниште
  Каралобоси
  Караџалар
  Кесендре
  Кичиница
  Клиново
  Клисура (Демиркаписко)
  Кокре
  Коњари
  Копришница
  Кочишта
  Крајници (село)
  Крива Круша
  Крнино
  Крстец
  Крушица (Кичевско)
  Крушје (Велешко)
  Куново (Кратовско)
  Куридере
  Кучилат
  Кушкулија
  Л
  Лакаица
  Лесково
  Лескоец (Ресенско)
  Липов Дол
  Локов
  Лугунци
  М
  Макреш (Светиниколско)
  Мал Габер
  Мал Радобил
  Марчино
  Мездра
  Метимир
  Мечкуевци
  Мирче Ацев (село)
  Мичак
  Н
  Негреновци
  Нивичино
  Нивиште
  Ново Село (Битолско)
  Ново Село (Општина Велес)
  Ново Село (Општина Чашка)
  Ново Село (Радовишко)
  Ново Село (штипско село)
  О
  Облаково
  Органџали
  Осинчани
  Осиче (Кумановско)
  Осолница
  Отешево
  Отуње
  П
  Папавница
  Пареши
  Патетино
  Петалино
  Петрино
  Пештерница
  Плавуш
  Плаќе
  Плевење (село)
  Погулево
  Полог (село)
  Поменово
  Попадија
  Праведник
  Првце
  Припор (Кочанско)
  Р
  Р’нковце
  Радња
  Речица (Охридско)
  ’Ржаново (Кавадаречко)
  ’Ржаново (Струшко)
  Рибница
  С
  Сариѓол
  Свеќани
  Свиниште
  Севендекли
  Селник
  Скандалци
  Скачинци
  Скоруша
  Сливица
  Смолани
  Снегово
  Совиќ
  Стануловци
  Старо Змирново
  Старо Село (Порече)
  Степанци (Велешко)
  Стипона
  Стража (село)
  Стрежево
  Стрмашево
  Суводол (Битолско)
  Сушево (Штипско)
  Сушица (Ростушко)
  Т
  Татар Елевци
  Татарли
  Терзели
  Тестемелци
  Топлик
  Топлица (Прилепско)
  Тоска (село)
  Требичино
  Три Води
  Трнаниќ
  Ќ
  Ќафа
  Ќоселија
  У
  Убого
  Умово
  Х
  Хаџи-Реџепли
  Хаџи-Сејдели
  Хаџи-Хамзали
  Худаверлија
  Ц
  Царевиќ
  Церово (Демирхисарско)
  Црвена Нива
  Црешка
  Ч
  Чаушли
  Чепели
  Честево
  Чешме Маале
  Чифлик (Штипско)
  Џ
  Џидимирци (Неготинско)
  Џумабос
  Ш
  Шаинташ
  Шеоба
  Шопур

  Prostor za reklama na zemjodelie.mk

  Доколку сме заборавиле некое а го знаете слободно пишете ни ќе го објавиме.

  Придружете се во нашата заедница на Земјоделие.мк на ВиберТелеграмФејсбук бидете дел од најголемето земјоделско семејство во кое сте секогаш добредојдени

  Доколку нешто продавате или купувате посетете го огласникот WWW.PETEL.MK

  tigar.mk baner
  spot_img
  МОЖЕ БИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА...
  МОЖЕ БИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА...
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img