Тел: +38975383796 Е-пошта [email protected]

32.8 C
Skopje
Sunday, June 23, 2024

More
  домаАгро советиСистем за органско производство

  Систем за органско производство

  petel baner

  За некој да се занимава со органско производство, потребно е секој во зависност од условите во домаќинството да направи плански пристап и да развие интегриран систем врз основа на неговите специфични услови и карактеристики на почвата.

  Почва

  Основен услов за органско производство е почвата од која почнува. Таа треба да биде биолошки активна, со многу резерва, квалитетна органска материја која може да обезбеди услови за поледелски и градинарски култури. Ова вклучува добра работа на микроорганизмите кои ја разградуваат органската материја и снабдување на земјиштето од кое ќе се ослободува хранливата материја за земјоделските култури. Тоа всушност значи систем на плодоред, на начин што не ја осиромашува почвата и ја одржува плодна. Тоа не значи дека тоа е органско производство, производство со ниски инпути и враќање на некогашниот производствен систем. Треба да обезбеди врвен менаџмент на фармата преку знаење, вештини и посветеност.

  Машини

  Треба да се користиат и современи машини, алати и модерна технологија. На овој начин, органската фарма ќе биде продуктивна, рационална и самодоволна во однос на голем број на инпути. Употребата на мешунките е основа за снабдување на растенијата со азот, кој се надополнува со ѓубриво, компост и зелено ѓубриво.

  Систем на ротирање на парцелите

  Органското производство на зеленчук треба да се заснова на систематско ротирање на парцелите со цел да се одржи почвата. Во исто време треба да се спречи размножување на штетници и болести. Сите семиња и саден материјал мора да се набават од регистрирани органски извори. Во отсуство на таков материјал, потребно е да се добие дозвола од контролното тело. Дозвола со објаснување зошто саден материјал од неорганско потекло што не смее да се третира ќе биде користен.

  Идеално, органските фарми треба да применуваат практичен избалансиран систем за плодоред. Тоа вклучува ливади од детелина, житарки и или зеленчук. Ова ќе ја одржува плодноста на почвата и снабдувањето со растенија со храна. Потоа добиточна храна и чисти пасишта, и што е најважно сузбивање на плевел, болести и контрола на штетници.

  Хемиски средства

  Хербицидите во органското производство се целосно недостапни, а пестицидите во мал број, каде што може да се користат само алтернативни методи за контрола на плевелот, кои се состојат од правилен плодоред, механичка култивација и специјализирана опрема, отстранување на на плевелот со топлина, испаша, кастрење, мулчирање.

  agrounik

  Контролата на штетници вклучува правилна ротација на културите и употреба на отпорни видови. Потоа создавање услови за предатори кои се хранат со штетници, поставување физички бариери, средства за биолошка контрола, како и употреба на дозволени пестициди со претходна согласност.

  Основната техника за контрола на болеста треба да се состои од растителни видови кои се отпорни, правилна ротација на растенијата, добра хигиена на теренот и одобрени фунгициди со претходна согласност.

  Prostor za reklama na zemjodelie.mk

  Контролирање на плодноста на почвата

  Органското растително производство може да биде составен дел од плодоредот што може да се произведува за употреба во исхраната на животните или за комерцијални цели. Сеидбата на поледелските култури ги троши хранливите материи од почвата. Освен остатоците од жетвата, не придонесува многу за подобрување на плодноста на почвата. Сеидбата на културите треба да трае помалку од 50% од ротацијата, како и да биде темпирана во текот на циклусот на ротација. Доколку се одгледуваат говеда, начинот на одгледување е екстензивен. Дозволениот број на грла добиток е пропорционален на големината на имотот, пасиштата и површината каде што се одгледува стоката. Сточната храна треба да се обезбедува од органски извори, произведени на фармата. Секој друг начин на снабдување со сточна храна е многу скап.

  Најважното нешто што треба да се спомене во органското производство е дека органските стандарди посветуваат големо внимание на меѓусебната хармонија на животот, заштитата и зајакнувањето на природната средина, вклучително и спречување на загадувањето, поттикнување грижа за растителните и животинските видови и што е најважно зачувување на здравјето и животот на луѓето.

  За повеќе корисни стории посетете ја рубриката Агро совети, како и нашите социјални мрежи Facebook и Viber.

  tigar.mk baner
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img